Yayınlarım

#No YAYIN İSMİ TARİH
1 Development and Validation of a Personality Type ‎Inventory ‎Based on Enneagram. 28.03.2019
2 Mental processes on the clinical problem solving in family medicine. 28.03.2019
3 Development and Validation of a Scale for Measuring Family Happiness. 7.02.2018
4 A Comparison of the Efficacy of Acupuncture and Hypnotherapy in Patients With Migraine. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 20.08.2018
5 The effects of perceived social support on postpartum depression. 12.04.2018
6 The association between verruca vulgaris and vitamin d: is there a casual link? 1.04.2018
7 Effectiveness of breathing exercises during the second stage of labor on labor pain and duration: a randomized controlled trial. 6.10.2017
8 Diş Hekimliğinde Öğürme Refleksinin Hipnozla Yönetimi : İki Olgu Sunumu 10.11.2018
9 Aile Hekimlerinin Aile Danışmanlığı Hakkındaki Görüş ve Önerileri. 15.08.2016
10 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çalışan Doktorların Hipnoterapi ile İlgili Görüşleri Eğitim Durumları ve Bilgi Edinme Kaynakları. 4.06.2015
11 Mezuniyet Öncesi Aile Hekimliği Eğitimi WONCA ve ÇEP Çerçevesinde Bir Program Önerisi. 5.06.2015
12 Tıp Fakültesi Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Aktif Dinleme Grup Çalışmasının Değerlendirilmesi. 6.06.2015
13 Third Year Medical School Students Experiences of Revealing Patients Stories through Role Playing. 5.08.2015
14 2007 2013 Arası Tıpta uzmanlık sınavları Bir Trend Analizi. 8.04.2015
15 Improving the skills of interpretingposteroanterior chest X-ray inprimary care. 10.09.2011
16 Exercise Facility Attached to Family Practice Offices as a Soluti.on to Female Obesity 5.06.2010
17 Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara içme ve Bırakma Durumları. 1.04.2007
18 Results Of Fecal Occult Blood Screening Among Prisoners. 1.06.2015
19 Henoch Schönlein Purpura Accompanied By Cerebral Involvement A Case Report. 5.07.2015
20 Is It Possıble No Psychotropıc In Jaıl. 5.08.2015
21 Results of infectious diseases screening in among prisoners. 6.10.2015
22 KNOWLEDGE LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS ABOUT GENERAL HEALTH INSURANCE. 6.10.2015
23 COMPLEMENTARY-ALTERNATIVE METHODS ANDCOGNITIVE BEHAVIORAL THERAPIES IN THEMANAGEMENT OF SLEEP DISORDERS. 15.07.2014
24 How to Value a Diagnostic Test in Family Practice. 10.06.2008
25 World Book of Family Medicine, Bölüm adı:(The Role of Family Medicine in Undergraduate Medical Education.) 15.10.2008
26 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışanların Depresyon Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. 3.06.2016
27 ERİŞKİNLERDE BAĞIŞIKLAMA. 14.02.2007
28 Disosiyatif Kimlik Bozukluğunda (Çoğul Kişilik) Hipnoterapinin Kullanımı: Bir Olgu Sunumu. 5.06.2016
29 Akupunktur ve Hipnoterapi İle Migren Tedavisi Bir Olgu Sunumu. 5.06.2015
30 Akupunktur ve Hipnoterapi İle İrritabl Barsak Sendromlu Hastaya Yaklaşım Bir Olgu Sunumu. 6.08.2015
31 Trikotilomani Tedavisinde Hipnoterapi Bir Vaka Sunumu. 5.06.2015
32 Hipnoterapi İle Vajinusmus Tedavisi Olgu Sunumu. 6.08.2015
33 NLP (Nöro Linguistik Programlama). 3.08.2014
34 Aile Hekimliği Uygulamalarında Aile Yönelimli Birincil Bakımın Yeri ve Önemi. 1.06.2014
35 Tamamlayıcı Tedavide Farklı Bir Yaklaşım Emotional Freedom Technique. 1.06.2014
36 Geçmişten Bugüne Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi. 1.06.2014
37 Kişilik Tiplerine Göre Stresle Mücadele Yöntemleri. 1.06.2014
38 Aile Hekimliğinde Konsültasyon. 1.06.2014
39 Andropozdaki Erkek. 1.06.2014
40 Aile İçi İletişim Problemleri ve Aile Danışmanlığı. 1.06.2014
41 Hipnoterapi ile Enüezis Noktürna Tedavisi Bir Olgu Sunumu. 1.06.2014
42 Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Aktif Dinlenme grup Çalışmasının Değerlendirilmesi 14.06.2014
43 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 3 Sınıf Öğrencilerinin Oyunlaştırma Yöntemi ile Tıbbi Öykü Alma Deneyimleri. 3.06.2014
44 Hipnoz ile Vajinismus Tedavisi Bir Olgu Sunumu. 5.07.2014
45 Sağlıkta Kötü Haber Verme. 5.08.2014
46 Hipnoterap ile sigara tedavisi Bir olgu sunumu. 2.08.2014
47 Zencefil Hangi Durumlarda İntegretif Olabilir ? 2.06.2014
48 Peak Flowmetre Ve Birinci Basamakta Kullanımının Önemi. 10.11.2014
49 Hipnoterapi ile sosyal fobi tedavisi Vaka sunumu. 16.10.2014
50 Hipertansiyon Hastalarının Bitkisel İlaç Kullanımı. 1.11.2014
51 Egzersiz. 4.07.2013
52 Yenidoğan Bebekler Doktor Kontrolünden Geçiyorlar mı? 8.09.2013
53 Aile Hekimliği Uygulamalarında Aile Danışmanlığının Gerekliliği ve Önemi. 3.07.2013
54 Posteroanterior Akciğer Grafisi Değerlendirme Yöntemi: Alışveriş Kartı Uygulaması. 4.07.2004
55 Strategic Family counselling a case examination. 10.01.2018
56 Traditional and Complementary Medicine Milestones in Our Country 10.11.2018
57 İnfantil Kolik. 4.06.2017
58 Bulimia Nervoza Tedavisinde Hipnoterapi: Olgu Sunumu. 2.04.2017
59 Aile Hekimi ve Andropozdaki Erkek 1.01.2016
60 Nöro Linguistik Programlama ve Aile Hekimliğinde Kullanımı. 2.03.2014
61 Hipnoz ile Kekemelik Tedavisi Bir Olgu Sunumu. 4.03.2014
62 Complementary Alternative Methods and Cognitive Behavioral Therapies in the Management of Sleep Disorders. 2.04.2013
63 Aile İçi İletişim Problemleri ve Aile Danışmanlığı. 1.05.2012
64 Hipnoz ve Aile Hekimliğinde Kullanımı. 4.06.2012
65 Frequency of personality types based on enneagram in a Turkish sample: A web-based cross-sectional study 1.06.2020
66 Aşırı Kilolu ve Obez Bireylerde Kulak Akupunkturu ve NLP Uygulamalarının Kilo Verme Üzerine Etkinliğinin Karşılaştırılması 4.06.2020
67 Development and Validation of the Nile Personality Assessment Tool Based on Enneagram 29.06.2020
68 Effectiveness of Fetal Movement Counting and Imagining Fetus Position to Prenatal Attachment and Depressive Symptoms in Pregnant Women in 24-28th Gestational Week 7.08.2020