Bilimsel Makalelerim


Bilimsel Makalelerim

# Makale İsmi Makale Yayın Tarihi Makale Döküman
1 Development and Validation of a Personality Type ‎Inventory ‎Based on Enneagram.
2 Mental processes on the clinical problem solving in family medicine.
3 Development and Validation of a Scale for Measuring Family Happiness.
4 A Comparison of the Efficacy of Acupuncture and Hypnotherapy in Patients With Migraine.
5 The effects of perceived social support on postpartum depression.
6 The association between verruca vulgaris and vitamin d: is there a casual link?
7 Effectiveness of breathing exercises during the second stage of labor on labor pain and duration: a randomized controlled trial.
8 Diş Hekimliğinde Öğürme Refleksinin Hipnozla Yönetimi : İki Olgu Sunumu 10.11.2018
9 Aile Hekimlerinin Aile Danışmanlığı Hakkındaki Görüş ve Önerileri.
10 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çalışan Doktorların Hipnoterapi ile İlgili Görüşleri Eğitim Durumları ve Bilgi Edinme Kaynakları.
11 Mezuniyet Öncesi Aile Hekimliği Eğitimi WONCA ve ÇEP Çerçevesinde Bir Program Önerisi.
12 Tıp Fakültesi Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Aktif Dinleme Grup Çalışmasının Değerlendirilmesi.
13 Third Year Medical School Students Experiences of Revealing Patients Stories through Role Playing.
14 2007 2013 Arası Tıpta uzmanlık sınavları Bir Trend Analizi.
15 Improving the skills of interpretingposteroanterior chest X-ray inprimary care.
16 Exercise Facility Attached to Family Practice Offices as a Soluti.on to Female Obesity
17 Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara içme ve Bırakma Durumları. 1.04.2007
18 Results Of Fecal Occult Blood Screening Among Prisoners. 1.06.2015
19 Henoch Schönlein Purpura Accompanied By Cerebral Involvement A Case Report. 5.07.2015
20 Is It Possıble No Psychotropıc In Jaıl. 5.08.2015
21 Results of infectious diseases screening in among prisoners. 6.10.2015
22 KNOWLEDGE LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS ABOUT GENERAL HEALTH INSURANCE. 6.10.2015
23 COMPLEMENTARY-ALTERNATIVE METHODS ANDCOGNITIVE BEHAVIORAL THERAPIES IN THEMANAGEMENT OF SLEEP DISORDERS. 15.07.2014
24 How to Value a Diagnostic Test in Family Practice. 10.06.2008
25 World Book of Family Medicine, Bölüm adı:(The Role of Family Medicine in Undergraduate Medical Education.) 15.10.2008
26 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışanların Depresyon Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler.
27 ERİŞKİNLERDE BAĞIŞIKLAMA. 14.02.2007
28 Disosiyatif Kimlik Bozukluğunda (Çoğul Kişilik) Hipnoterapinin Kullanımı: Bir Olgu Sunumu. 5.06.2016
29 Akupunktur ve Hipnoterapi İle Migren Tedavisi Bir Olgu Sunumu. 5.06.2015
30 Akupunktur ve Hipnoterapi İle İrritabl Barsak Sendromlu Hastaya Yaklaşım Bir Olgu Sunumu. 6.08.2015
31 Trikotilomani Tedavisinde Hipnoterapi Bir Vaka Sunumu. 5.06.2015
32 Hipnoterapi İle Vajinusmus Tedavisi Olgu Sunumu. 6.08.2015
33 NLP (Nöro Linguistik Programlama).
34 Aile Hekimliği Uygulamalarında Aile Yönelimli Birincil Bakımın Yeri ve Önemi. 1.06.2014
35 Tamamlayıcı Tedavide Farklı Bir Yaklaşım Emotional Freedom Technique. 1.06.2014
36 Geçmişten Bugüne Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi. 1.06.2014
37 Kişilik Tiplerine Göre Stresle Mücadele Yöntemleri. 1.06.2014
38 Aile Hekimliğinde Konsültasyon. 1.06.2014
39 Andropozdaki Erkek. 1.06.2014
40 Aile İçi İletişim Problemleri ve Aile Danışmanlığı. 1.06.2014
41 Hipnoterapi ile Enüezis Noktürna Tedavisi Bir Olgu Sunumu. 1.06.2014
42 Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Aktif Dinlenme grup Çalışmasının Değerlendirilmesi 14.06.2014
43 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 3 Sınıf Öğrencilerinin Oyunlaştırma Yöntemi ile Tıbbi Öykü Alma Deneyimleri. 3.06.2014
44 Hipnoz ile Vajinismus Tedavisi Bir Olgu Sunumu. 5.07.2014
45 Sağlıkta Kötü Haber Verme. 5.08.2014
46 Hipnoterap ile sigara tedavisi Bir olgu sunumu. 2.08.2014
47 Zencefil Hangi Durumlarda İntegretif Olabilir ? 2.06.2014
48 Peak Flowmetre Ve Birinci Basamakta Kullanımının Önemi. 10.11.2014
49 Toplumsal Kaygı Bozukluğu (Sosyal Fobi) Tedavisinde Hipnoterapi Uygulaması: Vaka Sunumu
50 Hipertansiyon Hastalarının Bitkisel İlaç Kullanımı. 1.11.2014
51 Egzersiz. 4.07.2013
52 Yenidoğan Bebekler Doktor Kontrolünden Geçiyorlar mı? 8.09.2013
53 Aile Hekimliği Uygulamalarında Aile Danışmanlığının Gerekliliği ve Önemi. 3.07.2013
54 Posteroanterior Akciğer Grafisi Değerlendirme Yöntemi: Alışveriş Kartı Uygulaması. 4.07.2004
55 Strategic Family counselling a case examination. 10.01.2018
56 Traditional and Complementary Medicine Milestones in Our Country 10.11.2018
57 İnfantil Kolik. 4.06.2017
58 Bulimia Nervoza Tedavisinde Hipnoterapi: Olgu Sunumu. 2.04.2017
59 Aile Hekimi ve Andropozdaki Erkek
60 Nöro Linguistik Programlama ve Aile Hekimliğinde Kullanımı. 2.03.2014
61 Hipnoz ile Kekemelik Tedavisi Bir Olgu Sunumu.
62 Complementary Alternative Methods and Cognitive Behavioral Therapies in the Management of Sleep Disorders.
63 Aile İçi İletişim Problemleri ve Aile Danışmanlığı.
64 Hipnoz ve Aile Hekimliğinde Kullanımı.
65 Frequency of personality types based on enneagram in a Turkish sample: A web-based cross-sectional study
66 Aşırı Kilolu ve Obez Bireylerde Kulak Akupunkturu ve NLP Uygulamalarının Kilo Verme Üzerine Etkinliğinin Karşılaştırılması
67 A Course Proposal on Office Spirometry and Peak Flowmetry Usage for Family Physicians and Evaluation of its Effectiveness
68 Perceptions of Family Medicine Assistants about Education Environment and Factors Affecting These Perceptions
69 Development and Validation of a Turkish Hypnotic Suggestibility Scale
70 Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara içme ve Bırakma Durumları
71 Kuadriplejik bir olgu üzerinden evde sağlık hizmetleri
72 Tıbbi hatalı uygulamalar
73 TREATMENT OF OBESITY WITH HYPNOTHERAPY: A CASE REPORT
74 Topical Corticosteroids in Family Medicine
75 Vajinismus Tedavisinde Hipnoterapi: Bir Olgu Sunumu
76 İstemdışı Devinim Bozukluğu (Tik) Tedavisinde Hipnoterapi
77 Koruyucu Hekimlik Bakışı İle Omega 3 Yağları’nın Anti-İnflamatuvar Ve Kardiyovasküler Etkileri
78 Bulimia Nervoza Tedavisinde Hipnoterapi: Olgu Sunumu
79 İnfantil Kolik
80 Sosyal Fobi: Vaka Sunumu
81 Bruksizmli Hastanın Hipnoterapiyle Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
82 DİŞ HEKİMLİĞİNDE HİPNOZ
83 Stratejik Aile DanıĢmanlığı: Bir Vaka Ġncelemesi
84 Traditional and Complementary Milestones of Medicine in Our Country
85 Hypnotherapy Applications as a Traditional and Complimentary Medicine Method
86 Mental Processes on the Clinical Problem Solving in Family Medicine
87 How to Value a Diagnostic Test in Family Practice
88 Continuous medical education in primary care posteroanterior chest-x ray
89 Hipnoterapi ile sigara tedavisi
90 Hipertansiyon Hastalarının bitkisel ilaç kullanımı
91 Sağlıkta kötü haber verme
92 Peak Flowmetre
93 Cinsel İstek Azlığı Olan Bir Kadın Olgu Sunumu
94 Zencefil hangi durumlarda integretif olabilir
95 Sjögren ve Overloap Sendromunda Semptom Tedavisi: Olgu Sunumu
96 Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencilerinin Aktif Dinleme Grup Çalışmasının Değerlendirilmesi
97 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 3 Sınıf Öğrencilerinin Oyunlaştırma Yöntemi ile Tıbbi Öykü Alma Deneyimleri.
98 Hipnoterapi ile Enüezis Noktürna Tedavisi Bir Olgu Sunumu
99 GEÇMİŞTEN BUGÜNE ANNE SÜTÜ VE EMZİRMENİN ÖNEMİ
100 Tamamlayıcı Tedavide Farklı Bir Yaklaşım Emotional Freedom Technique
101 Akupunktur ve Hipnoterapi ile irritabl barsak sendromu
102 Akupunktur ve hipnoterapi ile migren tedrvisi
103 İstem dışı devinim bozukluğu
104 Koruyucu hekimlik bakışı ile omega
105 Depression Levels And Affecting Factors In Health Care Workers
106 Development and Validation of a Personality Type Inventory Based on Enneagram
107 Henoch Schönlein Purpura Accompanied By Cerebral Involvement A Case Report
108 Is It Possıble No Psychotropıc In Jaıl
109 Knowledge Levels Of University Students About General Health Insurance
110 Medical Specialization Exams Between 2007 and 2013 A Trend Analysis
111 Phytotherapy and its Place in Alternative Medicine
112 Results Of Fecal Occult Blood Screenıng Among Prısoners
113 Results of ınfectıous dıseases screenıng ın among prısoners